Tuyển sinh Du học

05 06.2018

197
HỌC BỔNG THẠC SỸ SINGAPORE NHẬN BẰNG ANH QUỐC

HỌC BỔNG THẠC SỸ SINGAPORE NHẬN BẰNG ANH QUỐC

THÔNG BÁO HỌC BỔNG SINGAPORE NHẬN BẰNG ANH QUỐC (HỆ THẠC SỸ) Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc Tế (CIED) - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tự hào là trung tâm uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu về tư vấn tuyển sinh du học. Với kinh nghiệm đào tạo quốc tế chuyên sâu, chúng tôi cam kết tận tình hỗ trợ học viên tham gia chương trình du học Singapore nhận bằng Anh Quốc đạt hiệu quả cao...
Đọc tiếp
13 03.2018

396
Học bổng Singapore nhận bằng Anh Quốc

Học bổng Singapore nhận bằng Anh Quốc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 21/TB-TTNN                            Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2018       THÔNG BÁO HỌC BỔNG...
Đọc tiếp
03 03.2018

216
Học bổng ENUCHICKEN năm 2018

Học bổng ENUCHICKEN năm 2018

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ENUCHICKEN NĂM 2018      Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc Tế (CIED) - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tự hào là trung tâm uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu về tư vấn tuyển sinh du học. Với kinh nghiệm đào tạo quốc tế chuyên sâu, chúng tôi cam kết tận tình hỗ trợ học viên tham gia chương trình du học tại Nhật và đạt hiệu quả...
Đọc tiếp
27 02.2018

703
Tuyển sinh du học tại Đại học Ajou, Hàn Quốc

Tuyển sinh du học tại Đại học Ajou, Hàn Quốc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Số:45/TB-TTNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      Hà Nội, ngày  26  tháng 02 năm 2018   THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình du học tại Đại học Ajou, Hàn Quốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc...
Đọc tiếp
13 06.2017

333
Tuyển sinh du học Hàn Quốc 2017

Tuyển sinh du học Hàn Quốc 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình du học tại Đại học Ajou, Hàn Quốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông  báo tuyển sinh chương trình du học Đại học và Thạc sĩ tại Đại học Ajou, Hàn Quốc. Được thành lập năm 1973 với phương châm trở thành trường đại học tốt nhất Châu Á, Đại học Ajou là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay