Danh sạch lớp ôn B1 dài hạn tháng 10-2019 (cập nhật ngày 9/10)

Ngày đăng tin: 08/10/2019     108 lượt xem

Lớp ôn B1 dài hạn KG từ ngày 4/10/2019.

Hiện tại, do số lượng sv có nhu cầu học lớp ôn B1 dài hạn đông, nên Trung Tâm sẽ tách thành 2 lớp

Cụ thể:

+ Lớp 1: Học tại A205, lịch học thứ 246 (18h-21h)

+ Lớp 2: Học tại A204, lịch học thứ 256 (18h-21h)

Tải DSSV về tại đây 

--------

Lưu ý: trong quá trình học, sv 2 lớp nếu bận thứ 4 hoặc thứ 5, có thể học bù với nhau.

Tuy nhiên, hạn chế và giảm thiểu việc học bù vì số lượng chỗ ngồi có hạn

Chi tiết liên hệ: 0834264228 (Mr Tuân) - Phòng 101 Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc Tế


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay