Danh sách sinh viên các lớp ôn luyện TA đầu ra tháng 5/2021 (cập nhật 10h ngày 12/5/2021)

Ngày đăng tin: 06/05/2021     679 lượt xem

Do tình hình covid trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, các lớp ôn luyện TA đầu ra tại Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc Tế sẽ chuyển sang phương án học online cho đến khi Học viện quyết định đi học trở lại.

Từ thứ 2 (10/5/2021) các lớp sẽ bắt đầu học , bao gồm các lớp đã học từ tháng 4 trở về trước (cô Hải, cô Thủy, cô Hạnh, thầy Tân, thầy Kiên) và cả những lớp sẽ khai giảng mới trong tháng 5 (lớp B1 dài hạn và B2 trung hạn)
Lịch học các lớp cụ thể như sau

***Lớp từ tháng 4:
+ Lớp ôn tiếng Anh đầu ra B1 dài hạn (cô Hải, thứ 246)
+ Lớp ôn tiếng Anh đầu ra B1 trung hạn (cô Hạnh, thứ 246)
+ Lớp ôn tiếng Anh đầu ra B1 trung hạn (thầy Tân, sát nhập vào lớp của cô Thủy, thứ 358)
+ Lớp ôn tiếng Anh đầu ra B1 trung hạn (cô Thủy, thứ 246 offline cũ và 358 lớp online cũ)

****Lớp KG mới trong tháng 5
+ Lớp ôn tiếng Anh đầu ra B2 trung hạn: KG 18h tối thứ 2 ngày 10/5
+ Lớp ôn tiếng Anh đầu ra B1 dài hạn: KG 18h tối thứ 3 ngày 11/5
---------------------------------
Sinh viên sẽ tham gia học online bằng phần mềm microsoft teams
---------------------------------

Xem và tải DSSV (cập nhật 10h ngày 12/5/2021) về tại đây 

Đây là 1 file excel, sau khi tải về, ấn Ctl + F để tìm nhé (lưu ý, DSSV sẽ có các bản cập nhật, hãy sd bản cập nhật mới nhất, nếu có)

GV sẽ tạo nhóm lớp và add sinh viên vào lớp trong khoảng thời gian từ ngày 7/5 đến 11/5
Dựa trên DSSV trên, sinh viên nào đã nộp học phí tham gia nhưng không có tên, hoặc đã nộp học phí nhưng bị sai thông tin cá nhân, vui lòng hoàn thiện vào form sau----------------------------------
Mọi thắc mắc liên hệ: 024.6261.7517


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay