Hướng dẫn chuyển khoản lệ phí, học phí

Ngày đăng tin: 07/04/2020     557 lượt xem

Do ảnh hưởng của dịch covid, nên việc thu lệ phí, học phí sẽ thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.
Để tiện cho việc tổng hợp và theo dõi, sinh viên trước và sau khi chuyển khoản, vui lòng hoàn thành form sau:
https://forms.gle/YBTcsCxWpuC5LoJR6
---------------------------------
Trân trọng


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay