Tìm Kiếm - đánh bài dổi thưởng ⚡GG7.me⚡ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN MỚI TẶNG THƯỞNG NGAY 800K đánh bài dổi thưởng

Tìm kiếm

THÔNG BÁO về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình tiến tiến, chất lượng cao

THÔNG BÁO  Về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình tiến tiến, chất lượng...

Hướng dẫn làm bài thi TA3 trên máy

Để rèn dũa lại kĩ năng thao tác trên máy, cũng như thành thạo các kĩ năng làm bài trước các kì thi...

Kinh nghiệm làm bài thi TA3 trên máy

Trung tâm chia sẻ chút "căn dặn" với sinh viên thi TA3 trên máy. 1) Bước 1: Đăng nhập - truy cập link web của bài thi theo hướng dẫn của giám thị. -...

Hướng dẫn làm bài thi toeic trên máy

Hiện tại, qua theo dõi các buổi thi thử trên máy, Trung tâm thấy có nhiều lỗi do sinh viên thao tác không tốt trên máy, nên điểm bị lỡ khá nhiều, ví dụ như...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay