Tìm Kiếm - b���ch th��� l�� khung 3 ng��y ���GG7.me��� ����NG K�� H���I VI��N M���I T���NG TH�����NG NGAY 800K b���ch th��� l�� khung 3 ng��y

Tìm kiếm

KHÓA HỌC 4 KỸ NĂNG theo khung năng lực châu Âu trình độ A0-A1

Ngày 30/01/2018 Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế _CIED đã khai giảng lớp học 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) Level A0 theo khung năng lực châu Âu. Chương...

THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Thông báo mở lớp luyện thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 ,B2 theo khung tham chiếu châu Âu

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên hệ đại trà từ K61 và sinh viên tiên tiến chất lượng cao từ K60 trở đi chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1,B2...

THÔNG BÁO  V/v mở lớp luyện thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1 ,B2 theo khung tham chiếu châu Âu

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên hệ đại trà từ K61 và sinh viên tiên tiến chất lượng cao từ K60 trở đi chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1,B2...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay