Tìm Kiếm - chơi game liên quân miễn phí ✅APPGG8.com✔️ chơi game liên quân miễn phí ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN MỚI TẶNG THƯỞNG NGAY 800K chơi game liên quân miễn phí

Tìm kiếm

Chương trình tiếng Anh hè 1 tháng miễn phí

Mùa hè 2017 này, Trung tâm Ngoại ngữ & Đào tạo quốc tế triển khai mô hình 1 tháng hè học tiếng Anh miễn phí. Chương trình nhằm khởi động 1 mùa hè vui,...

Thông báo mở lớp tiếng Nhật miễn phí

THÔNG BÁO V/v MỞ LỚP TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ CƠ HỘI HỌC TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ VỚI GIẢNG VIÊN BẢN NGỮ Với mục tiêu mở rộng cộng đồng tiếng Nhật...

Thông báo lịch học Tiếng Anh đầu vào miễn phí K64

Để hỗ trợ các bạn tân sinh viên trong việc học tập tiếng Anh tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (VNUA), Nhóm Tiếng Anh_Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc...

DSSV có nguyện vọng tham gia học lại B1 (miễn phí)

Những sinh viên từng học ôn B1 dài hạn mà chưa đạt chuẩn đầu ra, có nguyện vọng học lại tháng 9/2020, có thể đăng kí học lại lớp ngắn hạn hoặc...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay