Tìm Kiếm - minh chinh keno ���GG7.me��� ����NG K�� H���I VI��N M���I T���NG TH�����NG NGAY 800K minh chinh keno

Tìm kiếm

Kì thi thử phân loại đầu vào K62 và hướng dẫn thi trên máy bằng hình ảnh minh họa

- Hôm này (thứ 7) ngày 14/10/2017, Trung tâm Ngoại ngữ & đào tạo quốc tế sẽ thay mặt nhà trường, tổ chức kì thi thử cho sinh viên K62 trên phòng máy ND109,...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay