Tìm Kiếm - t���i sunwin cho android ���GG7.me��� ����NG K�� H���I VI��N M���I T���NG TH�����NG NGAY 800K t���i sunwin cho android

Tìm kiếm

Tiếng Anh cơ bản cho người đi du lịch

Tiếng Anh du lịch cơ bản được sử dụng khi đi du lịch nước ngoài hoặc khi bạn làm công việc liên quan tới ngành du lịch. Khi ở nước ngoài, nếu bạn...

Hoc tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 4

6. Ngữ pháp cơ bản (p1) わたし は ベトナムじん です。 Tôi là người Việt Nam. わたしは ベトナムじん では (じゃ) ありません。… りーさん は...

Học tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 5

7. Ngữ pháp cơ bản (p2) これは本です。 Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói ) それは本です。 あれは本です。 Kia là quyển sách. ( Quyển...

Học tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 6

8. Ngữ pháp cơ bản (p3) Trợ từchỉ vị trí của sự vật, sự việc : ここ:chỗ này そこ:chỗ đó あそこ:chỗ kia どこ:ở đâu Trợ từ...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay