Tìm Kiếm - ty l��� c�� c�����c ���GG7.me��� ����NG K�� H���I VI��N M���I T���NG TH�����NG NGAY 800K ty l��� c�� c�����c

Tìm kiếm

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế bế giảng lớp tiếng anh giao tiếp do Công ty Neovia tài trợ cho sinh viên Khoa Chăn Nuôi.

Ngày 30/10/2018 Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế (CIED) đã tổ chức lễ bế giảng 2 lớp Tiếng Anh Giao Tiếp dành cho các bạn sinh viên ưu tú của khoa...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay