Tìm Kiếm - biên độ xsmb ⚡GG7.me⚡ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN MỚI TẶNG THƯỞNG NGAY 800K biên độ xsmb

Tìm kiếm

KHÓA HỌC 4 KỸ NĂNG theo khung năng lực châu Âu trình độ A0-A1

Ngày 30/01/2018 Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế _CIED đã khai giảng lớp học 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) Level A0 theo khung năng lực châu Âu. Chương...

Kết quả kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh đầu vào K62

THÔNG BÁO Kết quả kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh  cho sinh viên K62 năm học 2017-2018 Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cơ bản cho...

Tình hình chuyên cần của sinh viên các lớp ôn B1 dài hạn và tiến độ nộp học phí

1) Điều kiện bảo hành đầu ra  Theo điều kiện bảo hành đầu ra, sinh viên các lớp ôn B1 dài hạn sẽ được cam kết bảo hành đầu ra nếu đáp ứng...

Tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh cho sinh viên K62 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh  cho sinh viên K62 năm học 2017-2018 Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cơ bản cho...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay