Tìm Kiếm - soi cau xsmb wap ⚡GG7.me⚡ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN MỚI TẶNG THƯỞNG NGAY 800K soi cau xsmb wap

Tìm kiếm

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam với cơ cấu tổ chức như sau: 1. Lãnh đạo Trung tâm gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.    a) Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện.     b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện ban hành qu ...

Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam với cơ cấu tổ chức như sau: 1. Lãnh đạo Trung tâm gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.    a) Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định bổ nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện.     b) Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Học viện ban hành qu ...

Nội quy học viên

Nội dung đang được xây dựng ...

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay