[thông báo] Danh sách sinh viên tham dự kì thi đầu vào k64

Ngày đăng tin: 10/11/2019     472 lượt xem

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHÂN LOẠI XẾP LỚP TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH K64

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên chính quy K64 của Học viện. Trung tâm thông báo tổ chức kỳ thi cho sinh viên cụ thể như sau:

1.Điều kiện tham gia: Là sinh viên K64 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Lịch thi:

- Lịch thi (dự kiến): Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 27/11/2019

3. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng (phòng Nd 108, ND 109, ND 110, ND 111)

4. Danh sách sinh viên, lớp, phòng thi, ca thi xem file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

Phòng 101,102 Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (Cạnh giảng đường A) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

Website: www.Cied.edu.vn    Điện thoại: 024.6261.7517 - 024.6261.7522   Email: ttnn@vnua.edu.vn     Facebook: ttnndtqt.vnua


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay