THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHÂN LOẠI XẾP LỚP TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH K65

Ngày đăng tin: 08/11/2020     566 lượt xem

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên chính quy K65 của Học viện.

Trung tâm thông báo tổ chức kỳ thi cho sinh viên cụ thể như sau:

1.Điều kiện tham gia: Là sinh viên K65 hệ chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

(xem thêm thông báo bằng văn bản của Học viện tại đây)
2. Lịch thi:

- Lịch thi (dự kiến): Từ ngày 16/11/2019 đến ngày 28/12/2020

3. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng (phòng Nd 108, ND 109, ND 110, ND 111)

4. Danh sách sinh viên, lớp, phòng thi, ca thi : 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

Phòng 101,102 Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm (Cạnh giảng đường A) - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

Website: www.Cied.edu.vn    Điện thoại: 024.6261.7517 - 024.6261.7522   Email: ttnn@vnua.edu.vn     Facebook: ttnndtqt.vnua


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay