Thông báo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu năm 2021

Ngày đăng tin: 22/12/2020     1436 lượt xem

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu trong năm 2021 cho sinh viên cụ thể như sau:

 1. Lịch tổ chức thi:

Tháng

Ngày thi

(Dự kiến)

Tháng

Ngày thi

(Dự Kiến)

Ghi chú

1

6-8/01

7

5-9/7

Nếu số lượng sinh viên đăng ký dự thi không đủ trong tháng theo quy định của Học viện thì sẽ được chuyển sang đợt thi kế tiếp

2

5-7/02

8

4-7/8

3

9-13/3

9

7-11/9

4

8-11/4

10

6-9/10

5

6-9/5

11

3-6/11

6

3-6/6

12

8-11/12

 2. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng

 3. Lệ phí thi: 200,000đ ( Hai trăm nghìn đồng).  

 4. Đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp và nộp tiền lệ phí thi về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 101, 102, Khu làm việc của các Khoa - Viện - Trung tâm,  Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 Hotline: 024.6261.7517

 Cán bộ phụ trách: 0904.967.677 (Mr.Chinh)

 Email: ttnn@vnua.edu.vn

 Facebook: ttnndtqt.vnua                           

 Website:  www.cied.edu.vn


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay