Thông báo lịch thi chính thức và quy định bắt buộc đối với sinh viên tham gia kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo định dạng B1,B2 khung Châu Âu tháng 9 năm 2020

Ngày đăng tin: 24/08/2020     3609 lượt xem

   HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TTNN-TB

 

Hà Nội, ngày 25 tháng  8  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO 

Thông báo lịch thi chính thức và quy định bắt buộc đối với sinh viên tham gia kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo định dạng B1,B2 khung Châu Âu tháng 9 năm 2020

 

          Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang có diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho một kỳ thi an toàn và thành công trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế xin thông báo lịch thi chính thức và những quy định bắt buộc đối với sinh viên tham dự kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 9 năm 2020.

  1. Lịch thi chính thức:

Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 19/9/2020 (Lịch thi có thể lùi lại nếu tình hình dịch Covid - 19 diễn ra phức tạp hơn thời điểm hiện tại)

  1. Quy định bắt buộc đối với sinh viên tham gia kỳ thi trong thời điểm dịch Covid - 19 đang diễn ra phức tạp:
  • Nộp khai báo y tế trước buổi thi (Để không mất thời gian thì các bạn sinh viên khai báo trước theo mẫu và đến nộp lúc tham gia thi) Tải mẫu khai báo y tế  của Học viện tại đây:
  • Phải đeo khẩu trang trong suốt buổi thi (Chỉ tháo khẩu trang ra khi giám thi cần kiểm tra thông tin cá nhân).
  • Phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt và rửa tay bằng nước rửa tay khô tại bàn kiểm tra y tế đạt trong khu vực tổ chức thi.
  • Không tập trung đông người, thực hiện quy đinh giãn cách tối thiểu là 1 mét.

Để kỳ thi diễn ra an toàn và thành công mong các bạn sinh viên tuân thủ đúng các quy định. Các bạn sinh viên không thực hiện những quy định bắt buộc sẽ không được tham gia dự thi.

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 Cán bộ phụ trách: 0904.967.677 (Mr.Chinh)

 Email: ttnn@vnua.edu.vn

 Website:  www.cied.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu HC

GIÁM ĐỐC

                     

 

(đã ký)

 

 

TS. TRẦN NGUYỄN HÀ

 

 

 

 


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay