THÔNG BÁO  tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu lần 1 năm học 2019 - 2020

Ngày đăng tin: 21/07/2019     2451 lượt xem

Môn thi: B1 đầu ra K61
Ngày thi: 21-09-2019
Ca thi: Cả ngày
Phòng thi: GĐ Nguyễn Đăng

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu

Lần 1 năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao đoạn 2016-2021”.

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra cho toàn bộ sinh viên chính quy của Học viện. Trung tâm thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu cho sinh viên cụ thể như sau:

1.Điều kiện tham gia:

Là sinh viên K61, K62, K63 và sinh viên liên thông của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hoàn thành học phần tiếng Anh 2.

2. Lịch đăng ký và tổ chức thi:

  • Lịch đăng ký : Từ ngày 22/7/2019 đến 09/09/2019.
  • Lịch thi (dự kiến): 21/09/2019 đến 22/09/2019.

3. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng

4. Lệ phí thi: 200,000đ ( Hai trăm nghìn đồng).  

5. Đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp và nộp tiền lệ phí thi về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 101, Khu làm việc của các Khoa - Viện - Trung tâm,  Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

--------------

+ DS thi sẽ được công bố và cập nhật tại đây

-----------

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

Chi tiết liên hệ

 Cán bộ phụ trách: 0904.967.677 (Mr.Chinh);0834.264.228(Mr. Tuân)

 Hotline: 024.6261.7517

 Email: ttnn@vnua.edu.vn

 Website:  www.cied.edu.vn


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay