THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 10 năm 2020

Ngày đăng tin: 27/09/2020     1479 lượt xem

Thứ 7 (ngày 10/10), phòng kế toán không thu tiền lệ phí thi tiếng Anh đầu ra B1/ B2.

Sinh viên có thể đăng kí thi bổ sung trong ngày 12/10 (Sáng 8h30-11h30, Chiều 14h30-16h30). Sau thời hạn này sẽ không nhận thêm.

Các bạn sinh viên lưu ý và chủ động lịch nhé

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 10 năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2021”.

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-HVN ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung của Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2021;

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra cho toàn bộ sinh viên chính quy của Học viện. Trung tâm thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu cho sinh viên cụ thể như sau:

1.Điều kiện tham gia:

Là sinh viên hệ đại trà từ K61 (đã hoàn thành học phần tiếng Anh 2) và sinh viên hệ tiên tiến và chất lượng cao từ K60.

2. Lịch đăng ký và tổ chức thi:

  • Lịch đăng ký : Từ ngày 28/9/2020 đến 10/10/2020. (Nghỉ thứ 7 và CN)
  • Lịch thi (dự kiến): 26/10/2020 đến 31/10/2020.

3. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng

4. Lệ phí thi: 200,000đ ( Hai trăm nghìn đồng).  

5. Đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp và nộp tiền lệ phí thi về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 102, Khu làm việc của các Khoa - Viện - Trung tâm,  Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

 Cán bộ phụ trách: 0904.967.677 (Mr.Chinh);0834.264.228(Mr. Tuân)

 Hotline: 024.6261.7517

 Email: ttnn@vnua.edu.vn

 Website:  www.cied.edu.vn


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay