[THÔNG BÁO] Về Danh sách sinh viên thi TA3 TC Khóa 4 năm 2019 (cập nhật ngày 11/6)

Ngày đăng tin: 10/06/2019     735 lượt xem

Thông tin mới nhất về DS thi (cập nhật ngày 12/6), sv xem tại đây: link

----------------

Thông tin cập nhật ngày 11/6 về TA3 TC:

1. Bạn Nghiêm Đăng Tú - 594232 đã được bổ sung vào Danh sách đủ điều kiện dự thi.

2. Bạn Nguyễn Hải Duy - 606135, nhanh chóng đến Trung tâm (phòng 101 hoặc 104), mang theo Biên lai Thu tiền của khóa học để Trung tâm tiến hành đối chiếu.

3. Chiều mai, Trung tâm sẽ ra thông báo chính thức về lịch thi, phòng thi, ca thi.

Trân trọng./.


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay