THÔNG BÁO Về việc đổi phòng thi nói ngày 30/10/2020 - kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra

Ngày đăng tin: 28/10/2020     937 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc đổi phòng thi nói ngày 30 tháng kỳ thi tiếng Anh chuẩn đầu ra B1,B2 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên đợt tháng 10 năm 2020

 

 

Do ngày 30/10 Học viện Nông nghiệp Việt Nam có tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên ở Giảng đường Nguyễn Đăng, trung tâm Ngoại ngữ quyết định đổi phòng thi nói cho các bạn sinh viên để không ảnh hưởng đến việc thi vấn đáp như sau:

TT

NGÀY THI

CA THI

PHÒNG THI CŨ

PHÒNG THI MỚI

1

30/10

9

101

409

2

30/10

9

106

410

3

30/10

9

204

411

4

30/10

10

101

409

5

30/10

10

106

410

6

30/10

10

204

411

7

30/10

11

101

409

8

30/10

11

201

410

9

30/10

11

206

411

10

30/10

12

101

409

11

30/10

12

201

410

12

30/10

12

206

411

Các bạn sinh viên thi nói ngày 30/10 lưu ý để đến đúng phòng thi.

 

  Nơi nhận:                                                                                           

Như điều 3;                                                                                

-  Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Trần Nguyễn Hà

 


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay