THÔNG BÁO về việc tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 67

Ngày đăng tin: 20/11/2022     1133 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

về việc phê duyệt Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế

được giao tổ chức đánh giá trình độ tiếng Anh đối với sinh viên toàn khóa K67

để làm cơ sở đăng ký tín chỉ môn Tiếng anh theo đề án,

Học viện thông báo kế hoạch tổ chức xếp lớp đầu vào môn tiếng Anh cho sinh viên toàn khóa 67 như sau

Xem và tải file thông báo tại đây

1. Danh sách sinh viên dự thi theo ca thi và phòng thi (file đính kèm)

             (Lưu ý:các lớp có thể không thi cùng 1 ca do sĩ số lớp đông)

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm bằng phần mềm trên máy tính

3. Nội dung thi: Thi theo định thức đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu (B1)

4. Thời gian thi:  Ca 1: 7h00-9h15;  Ca 2: 9h30-11h45, Ca3: 12h45-15h15;

                             Ca 4 : 15h30-17h45, Ca 5: 18h00-19h30

    các ngày từ 29/11 đến 29/12 năm 2022

5. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng, phòng 108,109, 110, 111

----------------------------------------------------------

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế

  • Hotline: 0246.2617.522
  • Cô Liên CB phụ trách phòng máy Khoa DLNN: 0382782658
  • Website: www.cied.edu.vn

Facebook:https://www.facebook.com/ttnndtqt.vnua


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay