THÔNG BÁO về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên chương trình tiến tiến, chất lượng cao

Ngày đăng tin: 12/10/2021     849 lượt xem

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho sinh viên

chương trình tiến tiến, chất lượng cao

         Căn cứ Quyết định số 3905/QĐ-HVN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế được giao tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đối với sinh các lớp đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao khóa K66 để làm cơ sở xếp nhóm học tập, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức thi phân loại xếp lớp trình độ tiếng Anh cho sinh viên chương trình tiên tiến và chất lượng cao như sau:

  1. Danh sách sinh viên dự thi theo ca thi và phòng thi (file đính kèm).
  2. Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến trên trang USCHOOL kết hợp với ứng dụng MS Teams (tài liệu hướng dẫn đính kèm).
  3. Nội dung thi: Thi theo định thức đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung tham chiếu Châu Âu (B1)
  4. Thời gian thi: Thứ 5 ngày 14/10/2020, Ca 1: 7h-9h15;  Ca 2: 9h30-11h45

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế

  • Hotline: 0246.2617.522/0904.967.677 (thầy Chinh)
  • Website: www.cied.edu.vn
  • Facebook:https://www.facebook.com/ttnndtqt.vnua

Đề nghị các khoa (trợ lý đào tạo đại học): Nông học, Kế toán và Quản trị kinh doanh, Công nghệ sinh học, Kinh tế & PTNT thông báo cho sinh viên học chương trình tiên tiến và chất lượng cao khóa 66  biết và thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

      - Sinh viên (website);

      - TLĐT các khoa;

      - Lưu: TTNN&ĐTQT.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NN&ĐTQT

 

 

        TS. Trần Nguyễn Hà


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay