Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2020

Ngày đăng tin: 23/12/2020     278 lượt xem

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2020

Thực hiện Kế hoạch Số: 113/KH-CĐ ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2020, ngày 23/12/2020, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tổ chức Hội nghị CBCCVC cho toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm.
Thông qua chương trình làm việc của hội nghị gồm: 4 mục
- Trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của đơn vị và Học viện
- Phát biểu, thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị (bao gồm cả góp ý kiến cho báo cáo của Học viện tại Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2020
- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Học viện/Công đoàn HV
- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị CBCCVC Học viện theo số lượng đại biểu đã được Thường trực cán bộ công chức viên chức phân bổ (02 người).
Hội nghị kết thúc lúc 17h30 và thành công tốt đẹp. 


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay