Tất cả tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng Số lượng Ngành nghề Thời hạn hợp đồng Giới tính Độ tuổi Hạn tuyển Ngày sơ tuyển
KỸ SƯ CƠ KHÍ 7 Cơ khí 5 năm Nam 22 - 32 17/11/2017 30/11/-0001
TTS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 7 Chế Biến Thực Phẩm 3 năm Nam 20 - 27 13/11/2017 30/11/-0001
TTS LÀM HỘP GIẤY, THÙNG CATTONG 2 3 năm Nữ 19 - 26 18/10/2017 30/11/-0001
TTS LÀM VỀ NHỰA 3 Nam 4 nữ Đúc nhựa 3 năm Nam, Nữ 20 - 27 13/11/2017 30/11/-0001
TTS ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP 2 Nam 3 nữ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 3 năm Nam, Nữ 20 - 27 30/10/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 6 Chế Biến Thực Phẩm 3 năm Nữ 18 - 30 tu 12/10/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI 2 Chăn nuôi 3 năm Nữ 18 - 30 tu 12/10/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 5 Làm bánh mì 3 năm Nữ 20-28 tuổi 10/10/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS LÀM GIẶT LÀ 05 Giặt là 1 Năm Nữ 19 - 28 16/10/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CƠ KHÍ 03 Cơ khí 3 năm Nam 19 - 28 30/09/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CƠ KHÍ 03 Gia công kim loại 3 năm Nam 19-26 09/10/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 06 Làm bánh mì 3 năm Nữ 19 - 26 29/09/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Nam: 01, Nữ:02 Chăn nuôi 3 Năm Nam, Nữ 19-23 07/09/2017 30/11/-0001
TUYỂN TTS NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 06 Chế Biến Thực Phẩm 3 Năm Nữ 18-30 07/09/2017 30/11/-0001
TUYỂN KĨ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 5 Nam 5 nữ Chế Biến Thực Phẩm 3 năm Nam, Nữ từ 22 - 32 17/08/2017 18/08/2017
TUYỂN TTS LÀM CÔNG NGHIỆP NHỰA 20 Đúc nhựa 3 năm Nữ từ 19 - 27 22/05/2017 31/05/2017
TUYỂN TTS NGÀNH NÔNG NGHIỆP 03 Nông nghiệp 3 năm Nữ 19-25 07/09/2017 30/11/-0001
Đang trực tuyến:
Đã truy cập:

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay