Thời gian: 20 – 26/11/2016  

Số lượng: Chỉ tiêu cho Học viện là 4-5 cán bộ, giảng viên và 25-26 sinh viên.

Nội dung:

· Giới thiệu về Hán ngữ cơ bản;

· Trao đổi văn hóa truyền thống.

Chi phí:

· Chi phí trong thời gian tham gia Hội trại Hán ngữ (đi lại nội địa, tham quan, ăn, ở) do Trường Đại học Quảng Tây – Trung Quốc tài trợ;

· Cá nhân chi trả chi phí về hộ chiếu, visa, bảo hiểm và đi lại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Lạng Sơn) – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiêu chuẩn:

· Đối với cán bộ:

+ Do Giám đốc đề cử;

+ Trưởng đoàn là cán bộ lãnh đạo, sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung;

· Đối với sinh viên cho các khoa:

+ Sử dụng tốt tiếng Trung hoặc tiếng Anh giao tiếp;

+ Có khả năng thuyết trình;

+ Học lực đạt loại khá trở lên;

+ Có kinh nghiệm về các hoạt động tập thể, ngoại khóa, trao đổi,..

Hồ sơ dự tuyển:

· Đơn đăng ký tham gia chương trình (biểu mẫu tải tại link: http://www.vnua.edu.vn/phongban/htqt/index.php/vi/2012-06-27-17-22-36/2012-09-06-08-51-58/2012-09-06-08-52-42);

· Minh chứng đã tham gia các hoạt động tập thể, ngoại khóa, trao đổi,...

Xét tuyển:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế trực thuộc Học viện sẽ tổ chức tuyển chọn trên cơ sở tiêu chuẩn của chương trình, hồ sơ dự tuyển và kiểm tra năng lực ngoại ngữ đối với các ứng viên dự tuyển. Thời gian dự kiến kiểm tra năng lực ngoại ngữ là chiều ngày 12/10/2016. Kết quả xét chọn sẽ được công bố trên website Học viện.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm dự tuyển tham gia chương trình. Hồ sơ dự tuyển xin gửi về Ban HTQT (chuyên viên phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.304, Nhà hành chính, tel: 04 62617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất 10h00 ngày 12/10/2016 để triển khai thủ tục tiếp theo.