Skip to content

Tài liệu tiếng Nhật

19
10/20

1590
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 31 - Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 31 - Giáo trình Minna no Nihongo

Bài 31 – Giáo trình Minna no Nihongo với cấu trúc Thể ý hướng - 意向形A/Cách chia động từ , từ thể ます sang thể ý hướng1.Với động từ ở nhóm I-Cách...
Đọc tiếp

19
10/20

1403
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 32 – Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 32 – Giáo trình Minna no Nihongo

 I/ Cấu trúc: V(た形-Thể quá khứ)+ほうがいいです。    Vない    +ほうがいいです。- Ngữ pháp: Dùng khi muốn đưa ra lời khuyên đối với...
Đọc tiếp

18
10/20

1629
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 12 - Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 12 - Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 12 – Giáo trình Minano Nihongo tiếp tục giới thiệu đến các bạn ngữ pháp cách sử dụng Tính từ い, Tính từ な   NGỮ...
Đọc tiếp

18
10/20

1500
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 28 - Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 28 - Giáo trình Minna no Nihongo

I/ Mẫu câu: V1(bỏ ます)ながら、V2ます - Ngữ pháp: Vừa làm V1 vừa làm V2, V1 luôn luôn là hành động phụ so với V2.- Ví...
Đọc tiếp

18
10/20

1103
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 13 - Giáo trình Minna no nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 13 - Giáo trình Minna no nihongo

 NGỮ PHÁP * Ngữ pháp 1:  もの     + が + ほしい + です + (か) (đồ vật) + + + +<(ka)> Cách dùng: Dùng để biểu thị ý muốn có một cái gì...
Đọc tiếp

18
10/20

1451
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 29 – Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 29 – Giáo trình Minna no Nihongo

Bài 29 – Giáo trình Minna no Nihongo với hai cấu trúc câu diễn tả hành động: N が/は ています (Động từ chia thể て+います) và  V(て形ー Động từ chia thể...
Đọc tiếp

18
10/20

1397
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 14 - Giáo trình Minna no nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 14 - Giáo trình Minna no nihongo

I. NGỮ PHÁP 1てけい(THỂ TE) Trước giờ chắc hẳn các bạn khi học động từ đều chỉ học qua chứ không hề để ý là động từ trong tiếng Nhật được chia làm 3...
Đọc tiếp

18
10/20

1405
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 30 – Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 30 – Giáo trình Minna no Nihongo

Bài 30 – Giáo trình Minna no Nihongo tiếp tục xin giới thiệu mẫu câu diễn tả trạng thái sự vật, sự việc với câu trúc  N1 に N2 が~~てあります,...
Đọc tiếp

18
10/20

1566
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 15 - Giáo trình Minna no nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 15 - Giáo trình Minna no nihongo

* Ngữ pháp 1:- Hỏi một người nào rằng mình có thể làm một điều gì đó không ? Hay bảo một ai rằng họ có thể làm điều gì đó.Vて + もいいです + かVí...
Đọc tiếp

18
10/20

1723
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 16 - Giáo trình Minna no nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 16 - Giáo trình Minna no nihongo

I/ Ngữ pháp 1Ngữ pháp: Cách ghép các câu đơn thành câu ghép bằng cách dùng thể て。Mẫu câu: V1て、V2て、。。。。Vます。Vi...
Đọc tiếp

18
10/20

1019
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 17 – Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 17 – Giáo trình Minna no Nihongo

I\ Mẫu câu yêu cầu ai đó không làm gì đấy:- Cấu trúc : Vないでください。- Cách chia sang thể ない。- Các động từ thuộc nhóm I: Tận cùng của động từ là...
Đọc tiếp

18
10/20

1177
Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 18 – Giáo trình Minna no Nihongo

Ngữ pháp Tiếng Nhật sơ cấp: Bài 18 – Giáo trình Minna no Nihongo

 じしょけい (Thể tự điển) hay còn gọi là thể nguyên mẫu thực chất là thể nguyên mẫu của mọi động từ. Khi người Nhật qua đây dạy tiếng Nhật, vì lịch sự họ...
Đọc tiếp