Skip to content

Đối tác chiến lược

Đối tác của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế (CIED) bao gồm các Trung tâm, các Trường Đại học, Học viện, các Hiệp hội và các Tổ chức hoạt động trong nước cũng như Quốc tế sẽ mang lại cho Học viên giá  trị và lợi ích thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ, THỰC TẬP SINH và DU HỌC.

Đối tác Trong nước:

  • Hội đồng Anh British Council
  • Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Multi Language

Đối tác nước ngoài:

  • Học Viện Anh Ngữ HELP ENGLISH Philippines
  • Trường Nhật Ngữ EHLE
  • Trường Đại Học Kanazawa, Nhật Bản
  • Đại học Arkansas State Hoa Kỳ
  • Trường Anh ngữ CIP - Clark Philippines