Tài liệu

09 01.2017

1883

HƯỚNG DẪN TỰ CHẤM BÀI THI TOEIC

Để giúp các bạn sinh viên có thể tự tính được điểm bài thi của mình sau khi kết thúc phần thi, Trung tâm sẽ cung cấp cho các bạn file hướng dẫn tính điểm dưới đây. Các bạn sinh viên hãy tải về và tự mình làm giám khảo...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay