Skip to content

Tài liệu

Chứng chỉ Vstep tiếng Anh B1, B2, C1

Chứng chỉ Vstep tiếng Anh B1, B2, C1

19/02/2023957 lượt đọc
Chứng chỉ Vstep tiếng Anh B1, B2, C1
Sách luyện thi A2 (KET)

Sách luyện thi A2 (KET)

05/02/201834 lượt đọc
Kinh nghiệm làm bài thi TA3 trên máy

Kinh nghiệm làm bài thi TA3 trên máy

25/08/20172838 lượt đọc
HƯỚNG DẪN TỰ CHẤM BÀI THI TOEIC

HƯỚNG DẪN TỰ CHẤM BÀI THI TOEIC

08/01/20171970 lượt đọc
Hướng dẫn làm bài thi toeic trên máy

Hướng dẫn làm bài thi toeic trên máy

10/12/20162927 lượt đọc
IELTS Writing Task 2 – Overview (Ep1)

IELTS Writing Task 2 – Overview (Ep1)

18/10/20161524 lượt đọc