Skip to content
-

Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM ANH NGỮ CIED, thành lập năm 2012, đang từng bước khẳng định tên tuổi, vị thế của mình trên thị trường đào tạo Ngoại ngữ tại Hà Nội.


Liên hệ trực tuyến với chúng tôi

Cho chúng tối biết bạn muốn gì mọi thắc mắc hay thông tin sẽ được chúng tôi giải đáp...


Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 101-104, Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

Điện thoại: 024.62.617.517/ 024.6261.7522 |

E-mail: ttnn@vnua.edu.vn