Lịch thi

02 10.2019

56
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu lần 2 - Năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu lần 2 - Năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO  V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu Lần 2 năm học 2019 - 2020 Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao đoạn 2016-2021”. Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ...
Đọc tiếp
22 07.2019

1224
THÔNG BÁO  tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu  lần 1 năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO  tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu lần 1 năm học 2019 - 2020

THÔNG BÁO  V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1 khung Châu Âu Lần 1 năm học 2019 - 2020   Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giao đoạn 2016-2021”. Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao...
Đọc tiếp
26 12.2016

5163
THÔNG BÁO LỊCH THI HP TIẾNG ANH 3 tổ chức học tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế đợt 1

THÔNG BÁO LỊCH THI HP TIẾNG ANH 3 tổ chức học tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế đợt 1

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ& ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ HP TIẾNG ANH 3 Căn cứ  Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Giám đốc...
Đọc tiếp
14 12.2016

5753
Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt tháng 12 năm 2016  Căn cứ Kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016 – 2017, Học viện thông báo: - Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra và học phần tiếng Anh 3 theo mô phỏng TOEIC đợt thi tháng 12 năm 2016 (danh sách đính kèm). - Thời gian và địa điểm thi sinh viên xem chi...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay