Skip to content

Tài liệu tiếng Hàn

11
10/20

132469
Bảng số tiếng Hàn

Bảng số tiếng Hàn

Bất kì ngoại ngữ nào đề có bảng chữ cái và bảng số. Tiếng Hàn có bảng chữ cái Hangeul với 40 kí tự và bảng số tiếng Hàn có 2 loại là Số đếm thuần Hàn và số...
Đọc tiếp