Tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh cho sinh viên K62 năm học 2017-2018

Ngày đăng tin: 04/09/2017     1199 lượt xem

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh

 cho sinh viên K62 năm học 2017-2018

Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cơ bản cho sinh viên chính quy theo định hướng giao tiếp đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên hệ không chuyên phải đạt bậc 3 khung năng lực tham chiếu chung Châu Âu (B1) tương đương. Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh cho sinh viên K62 năm học 2017-2018 với nội dung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Sinh viên đại học chính quy K62
 2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm bằng phần mềm trên máy tính.
 3. Thời gian dự kiến thi: trước ngày 20/11 hàng năm
 4. Địa điểm thi: Giảng đường Nguyễn Đăng, phòng 109, 110, 111
 5. Cấu trúc đề thi, thang điểm và thời gian làm bài:
 • Thi trắc nghiệm & tự luận trên máy tính
 • Cấu trúc đề thi: Khung năng lực Châu Âu (Ngữ pháp, đọc và nghe)
 • Thang điểm: 100
 • Thời gian làm bài: 60 phút
 1. Cách phân loại sinh viên và xếp lớp học theo kết quả thi:

Kết quả kiểm tra dùng để phân loại, xếp lớp Tiếng Anh 1và miễn thi học phần.

 • Điểm từ 0-64 học tiếng Anh 0
 • Điểm từ 65-89 học Tiếng Anh 1
 • Điểm từ 90-100 được miễn thi học phần Tiếng Anh 1 và được quy đổi điểm theo thang điểm 10.
 1. Những điều sinh viên cần chú ý:
 • Với những sinh viên thi chưa đạt yêu cầu có thể đăng ký học các lớp bổ sung kiến thức Tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế của Học viện. Sinh viên đăng ký các lớp tiếng Anh tăng cường song song với các học phần tiếng Anh tương ứng được mở trong kỳ đó. Khi đăng ký các học phần Tiếng Anh tăng cường (TA0TC, TA1TC, TA2TC) tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế sinh viên sẽ được công nhận điểm tương đương hoặc lấy điểm cải thiện cho học phần của kỳ đó và được phép đăng ký học phần cao hơn cho kỳ tiếp theo nếu đạt.
 • Sinh viên có các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương còn thời hạn sử dụng được miễn kiểm tra đầu vào và được đăng ký học học phần tiếng Anh phù hợp với trình độ ghi trên chứng chỉ.
 1. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

Trung tâm thông báo cho sinh viên K62 theo dõi lịch thi và danh sách phòng thi trên Website trung tâm: https://cied.edu.vn/ và website trường để dự thi đúng ngày giờ quy định.


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay