Skip to content

Tôi có thể đăng kí du học Nhật Bản tại Hoa Anh Đào những thời điểm nào trong 1 năm?

Tôi có thể đăng kí du học Nhật Bản tại Hoa Anh Đào những thời điểm nào trong 1 năm?

Đáp: Du học Nhật Bản 1 năm có 4 kỳ tuyển sinh.
- Kỳ tuyển sinh tháng 01 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm 3 tháng) – Bạn có thể nộp hồ sơ cho Hoa Anh Đào trong khoảng thời gian từ 01 tháng 07 – 30 tháng 9 năm trước.
- Kỳ tuyển sinh tháng 04 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm hoặc 2 năm) – Bạn có thể nộp hồ sơ cho Hoa Anh Đào trong khoảng thời gian từ 01 tháng 07 – 20 tháng 12 năm trước.
- Kỳ tuyển sinh tháng 07 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm 9 tháng ) – Bạn có thể nộp hồ sơ cho Hoa Anh Đào trong khoảng thời gian từ 01 tháng 01 – 20 tháng 03 trong năm.
- Kỳ tuyển sinh tháng 10 hàng năm (thời gian học Giai đoạn 1 là 1 năm 6 tháng) – Bạn có thể nộp hồ sơ cho Hoa Anh Đào trong khoảng thời gian từ 01 tháng 04 – 25 tháng 06 trong năm.

>>>>> Đăng ký Du học Nhật Bản ngay tại đây: https://goo.gl/LNVN1i 

Liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

P 101-104, Khu làm việc của các Khoa, Viện, Trung tâm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.
Website: 
www.Cied.edu.vn    Facebook: ttnndtqt.vnua

Điện thoại: 024.62.617.517/ 024.6261.7522/ 01667.029.910  Email: ttnn@vnua.edu.vn

5/5 (1 bầu chọn)