Tài liệu tiếng Nhật

13 10.2016

737

Học tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 7

9. Ngữ pháp cơ bản (p4) 1. Cách nói giờ, phút: 今、 4時 です。 Bây giờ là 4 giờ. 2. Câu có sử dụng động từ: 私は 8時はん から 5時はん まで 働きます。 Tôi làm việc từ 8 giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi. きょう、11時に ねます。 Hôm nay, tôi ngủ lúc 11 giờ. 3. Cách chia động từ: Thời hiện tại, tương lai Thể khẳng định おき ます Thể phủ định おき...
Đọc tiếp
13 10.2016

1119

Học tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 6

8. Ngữ pháp cơ bản (p3) Trợ từchỉ vị trí của sự vật, sự việc : ここ:chỗ này そこ:chỗ đó あそこ:chỗ kia どこ:ở đâu Trợ từ chỉ vị trí (mang hàm nghĩa trang trọng, lịch sự) : こちら:phía này そちら:phía đó あちら:phía kia どちら:phía nào Ví dụ : ここは 受け付け ですか。...�� �い、そうです。 Đây là quầy lễ tân phải...
Đọc tiếp
13 10.2016

831

Học tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 5

7. Ngữ pháp cơ bản (p2) これは本です。 Đây là quyển sách. (Quyển sách gần người nói ) それは本です。 あれは本です。 Kia là quyển sách. ( Quyển sách xa người nói và người nghe) それはわたしの本です。 Kia là quyển sách của tôi. この本はわたしのです。 Quyển sách này là của tôi. この本はだれのですか。 Quyển sách này là của ai ? Ví...
Đọc tiếp
13 10.2016

791

Hoc tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 4

6. Ngữ pháp cơ bản (p1) わたし は ベトナムじん です。 Tôi là người Việt Nam. わたしは ベトナムじん では (じゃ) ありません。… りーさん は ベトナムじん です�� �。 Cô Ly có phải là người Việt Nam không ? ビンさん も ベトナムじん です�� � Anh Vinh cũng là người Việt Nam. この ひと は ビンさん です。 Người này là anh Vinh. ( Gần tôi / Gần người nói ) その...
Đọc tiếp
13 10.2016

685

Hoc tiếng Nhật cơ bản cho người mới bắt đầu – Bài 3

5. Cách dùng trợ từ trong tiếng Nhật Cách sử dụng những trợ từ thường dùng trong tiếng Nhật. Các trợ từ thường được nói đến trong tiếng Nhật là て、に、を、は、が. Nếu ta nói đến bộ khung chính trong câu văn tiếng Nhật thì các trợ từ như  て、に、を、は、が chính là phần liên kết các bộ khung đó. Khi gặp những khó khăn liên quan đến trợ từ, nó có nghĩa là gì? Bạn hãy...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay