THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH 1 TĂNG CƯỜNG

Ngày đăng tin: 08/03/2018     370 lượt xem

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 10 /TTNN-TB

 

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO  LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp học phần tiếng Anh 1

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho sinh viên các khóa đào tạo chính quy từ K61 trở về sau không đạt năng lực theo quy định của Học viện hoặc có mong muốn cải thiện điểm học phần tiếng Anh 1, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được sự ủy quyền của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo học phần tiếng Anh 1. Kết quả đào tạo khi học học phần tiếng Anh 1 tại Trung tâm sẽ được công nhận tương đương với học phần tiếng Anh 1 chính khóa .

1. Chương trình đào tạo và giáo viên:

  • Chương trình đào tạo:
  • Mã học phần: SN01049
  • Số tín chỉ: 3TC
  • Giờ tín chỉ đối với hoạt động học tập: 45 (bao gồm nghe giảng lý thuyết, làm bài tập và thảo luận trên lớp)
  • Giáo viên: Khóa học sẽ do các giảng viên giàu kinh nghiệm của Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đảm nhiệm.

2. Lịch học và lịch khai giảng:

  • Lịch khai giảng (Dự kiến): khai giảng liên tục trong năm 2018
  • Lịch học: các lớp ngoài giờ hành chính (do sinh viên chủ động đăng ký theo lịch học tập của mình và đảm bảo số tiết lên lớp theo quy định).

3. Địa điểm học (dự kiến): Giảng đường C

4. Học phí: 1.680.000 đồng (một triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)  

5. Đăng ký: Sinh viên có nhu cầu đăng ký trực tiếp và nộp tiền học phí về Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế, phòng 101, Khu làm việc của các Khoa - Viện – Trung tâm,    Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Hotline: 0904.967.677 (Mr.Chinh); ttnn@vnua.edu.vn        

 

Nơi nhận:

  • Như trên
  • Lưu HC

 

GIÁM ĐỐC

( đã ký)

 

 

TS. Trần Nguyễn Hà


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay