Skip to content

Thông báo

12
02/2023

4661
THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 3 năm 2023Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế được giao nhiệm vụ tổ...
Đọc tiếp