Thông báo

24 03.2021

597
TKB CÁC LỚP ÔN LUYỆN TIẾNG ANH (cập nhật ngày 24/3/2021)

TKB CÁC LỚP ÔN LUYỆN TIẾNG ANH (cập nhật ngày 24/3/2021)

Tính đến  ngày 24/3/2021, Trung tâm hiện đang có 5 lớp ôn luyện tiếng Anh đầu ra, trong đó có 2 lớp đã KG từ trước kì nghỉ Tết và 3 lớp sẽ KG buổi đầu vào buổi tối ngày 24/3/2021 Với 3 lớp KG tối ngày 24/3/2021, học viên đã đăng kí tham gia các lớp này, vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tương đương trong buổi học đầu tiên để nhận sách học. Từ ngày...
Đọc tiếp
22 03.2021

279
KHAI GIẢNG LỚP ÔN TIẾNG ANH ĐẦU RA B1 DÀI HẠN (cam kết đầu ra)

KHAI GIẢNG LỚP ÔN TIẾNG ANH ĐẦU RA B1 DÀI HẠN (cam kết đầu ra)

Bên cạnh các chương trình ngắn hạn và trung hạn, Trung Tâm tiếp tục khai giảng các lớp ôn b1 dài hạn đảm bảo đầu ra  Khóa học dài hạn: 36 buổi/2h hoặc 24 buổi/3h (Được học miễn phí trong 12 tháng nếu không đạt) Lịch khai giảng : 18h ngày 24/3/2021 Địa điểm: Giảng đường A và giảng đường C Hạn đăng kí: 12h ngày 24/3/2021 (có giảm học phí khi đăng kí theo...
Đọc tiếp
19 03.2021

781
THÔNG BÁO  V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO  V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 4 năm 2021   Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2021”. Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-HVN ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Giám...
Đọc tiếp
11 03.2021

829
ĐĂNG KÍ THAM GIA BUỔI HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TIẾNG ANH ĐẦU RA HIỆU QUẢ

ĐĂNG KÍ THAM GIA BUỔI HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TIẾNG ANH ĐẦU RA HIỆU QUẢ

Theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, sinh viên trước khi ra trường, bắt buộc phải đạt kì thi tiếng Anh đầu ra, do Trung Tâm Ngoại Ngữ và Đào Tạo Quốc Tế là đơn vị tổ chức thi. (Kì thi Tiếng Anh B1 áp dụng với sv K61 trở về sau, và kì thi Tiếng Anh B2 áp dụng với sv các lớp TT, CLC K60 trở về sau). Tuy nhiên, thực tế, có tình trạng, rất nhiều bạn không đạt điểm bài thi...
Đọc tiếp
08 03.2021

661
THÔNG BÁO  V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO  V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo định dạng B1, B2 khung Châu Âu tháng 03 năm 2021   Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ-HVN ngày 09 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc phê duyệt “Đề án Ngoại ngữ (Tiếng Anh) Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2021”. Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-HVN ngày 14 tháng 09 năm 2018 của Giám...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay