Tuyển dụng

17 04.2021

881

Thông báo về việc tư vấn trực tiếp và nộp hồ sơ chương trình Trao đổi sinh viên và thực tập tại Đài Loan T9/2021 cho sinh viên HVN

1. Đối tượng tham gia: - Sinh viên chính quy Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Tiếng Anh TOIEC 450 hoặc Tiếng Trung TOCFL 2 2. Quyền lợi của Sinh viên: - Trải nghiệm 01 năm học tại môi trường quốc tế - Trải nghiệm 01 năm thực tế tại doanh nghiệp - Biết thêm một nền văn hóa và có cơ hội giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. - Thành thạo ít nhất một ngoại...
Đọc tiếp
19 01.2021

1685
Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cơ hữu - thỉnh giảng năm 2021

Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cơ hữu - thỉnh giảng năm 2021

THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cơ hữu - thỉnh giảng Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh như sau: Ví trí tuyển chọn: Giáo viên dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Số lượng tuyển: 03 Giáo viên Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh, làm đề thi, coi thi, chấm thi, xây dựng và...
Đọc tiếp
24 08.2020

936

Thông báo về việc tư vấn trực tiếp và nộp hồ sơ chương trình Trao đổi sinh viên và thực tập tại Đài Loan 2021 cho sinh viên HVN

1. Đối tượng tham gia: - Sinh viên chính quy Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Tiếng Anh TOIEC 450 hoặc Tiếng Trung TOCFL 2 2. Quyền lợi của Sinh viên: - Trải nghiệm 01 năm học tại môi trường quốc tế - Trải nghiệm 01 năm thực tế tại doanh nghiệp - Biết thêm một nền văn hóa và có cơ hội giao lưu với sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia. - Thành thạo ít nhất một ngoại...
Đọc tiếp
19 05.2020

4213
Thông báo Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cơ hữu - thỉnh giảng

Thông báo Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cơ hữu - thỉnh giảng

THÔNG BÁO Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cơ hữu - thỉnh giảng Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh như sau: Ví trí tuyển chọn: Giáo viên dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Số lượng tuyển: 04 Giáo viên Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh, làm đề thi, coi thi, chấm thi, xây dựng và...
Đọc tiếp
02 03.2020

773
Thông báo Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

Thông báo Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm giảng viên tại Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ. Cụ thể như sau: - Vị trí: Giảng viên - Số lượng: 04 (Bộ môn tiếng Anh cơ bản 02 CB, Bộ môn tiếng Anh chuyên nghiệp 02 CB) - Địa điểm làm việc: Bộ môn tiếng Anh cơ bản, Bộ môn tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Sư phạm và...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay