Tuyển dụng

02 01.2018

1577
Tuyển Cộng tác viên thường trực làm việc tại văn phòng trung tâm

Tuyển Cộng tác viên thường trực làm việc tại văn phòng trung tâm

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo Tuyển Cộng tác viên thường trực làm việc tại văn phòng trung tâm: 1. Vị trí tuyển dụng: Cộng tác viên thường trực, làm việc tại văn phòng 2. Số lượng tuyển: 01 sinh viên 3. Nhiệm vụ: Hỗ trợ các công việc hành chính, các chương trình của trung tâm 4. Thời gian làm việc: 1 buổi (4 tiếng) từ thứ 2 đến thứ 6 và các lịch trực khác...
Đọc tiếp
25 12.2017

1364

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG...
Đọc tiếp
29 11.2017

1337
Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng giáo viên tiếng Anh Ví trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Số lượng tuyển: 05 Giáo viên Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Anh và đào tạo Quốc tế của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc...
Đọc tiếp
15 11.2017

0

Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh

THÔNG BÁO V/v tuyển dụng giáo viên tiếng Anh Ví trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Số lượng tuyển: 05 Giáo viên Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Anh và đào tạo Quốc tế của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc...
Đọc tiếp
13 06.2017

1135
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN Ví trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy Tiếng Hàn. Bán thời gian (part time- buổi tối) Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Hàn tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế. Yêu cầu Nam/Nữ 23-35. Nhanh...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay