Tuyển dụng

15 03.2017

4276
Tuyển dụng hợp đồng lao động Văn phòng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

Tuyển dụng hợp đồng lao động Văn phòng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ---------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------------- Số: 01/HVN-TCCB Hà Nội, ngày 14  tháng 03 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động Học viện Nông nghiệp...
Đọc tiếp
21 02.2017

1745
Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh tháng 2/2017

Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh tháng 2/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ví trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Anh và đào tạo Quốc tế của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế. Yêu cầu Nam/Nữ tốt nghiệp...
Đọc tiếp
17 02.2017

2194
Thông báo Tuyển Cộng tác viên tháng 2/2017

Thông báo Tuyển Cộng tác viên tháng 2/2017

THÔNG BÁO TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế là đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng đào tạo và nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện. Ngoài ra, Trung tâm hợp tác cùng các đơn vị trong, ngoài nước tổ chức các chương trình du học, việc làm và thực tập tại nước ngoài. Với mục tiêu...
Đọc tiếp
09 11.2016

1826
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Ví trí tuyển chọn: Giáo viên Việt Nam dạy Tiếng Anh (cơ hữu - thỉnh giảng) Nhiệm vụ Giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Anh và đào tạo Quốc tế của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế. Yêu cầu Nam/Nữ tốt nghiệp...
Đọc tiếp
29 09.2016

2198
Tuyển dụng trợ giảng tiếng Anh

Tuyển dụng trợ giảng tiếng Anh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG V/v tuyển dụng trợ giảng tiếng Anh 1. Ví trí tuyển chọn: Trợ giảng Tiếng Anh 2. Nhiệm vụ Trợ giảng Tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 3. Yêu cầu Là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nam/Nữ đạt trình độ tiếng Anh khá trở lên Có phẩm chất đạo đức tốt Năng động, sáng tạo Có khả...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay