Tuyển sinh Du học

24 05.2017

2544
TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN

TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:        /TB-TTNN&DTQT      Hà Nội, ngày  01 tháng 03   năm 2017   THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT...
Đọc tiếp
04 11.2016

1263
TUYỂN SINH ĐI ÚC VỪA HỌC VỪA LÀM

TUYỂN SINH ĐI ÚC VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI ÚC VỪA HỌC VỪA LÀM LƯƠNG TỪ 20 – 50 TRIỆU/THÁNG Được sự ủy quyền của trường phía Úc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo tuyển sinh đi Úc vừa học vừa làm như sau: Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn: Nam, Nữ từ 18 – 30 tuổi đối với học sinh tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH Có trình độ tiếng Anh Ielts 5.5 trở lên (người chưa...
Đọc tiếp
04 11.2016

1825
TUYỂN SINH ĐI NHẬT VỪA HỌC VỪA LÀM

TUYỂN SINH ĐI NHẬT VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI NHẬT VỪA HỌC VỪA LÀM LƯƠNG TỪ 20 – 40 TRIỆU/THÁNG Được sự ủy quyền của trường phía Nhật Bản Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo tuyển sinh đi Nhật Bản vừa học vừa làm như sau: Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn: Nam, Nữ từ 18 – 27 tuổi đối với học sinh tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH Có trình độ tiếng Nhật sơ cấp...
Đọc tiếp
04 11.2016

1000
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HÀN QUỐC VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HÀN QUỐC VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HÀN QUỐC VỪA HỌC VỪA LÀM LƯƠNG TỪ 15 – 30 TRIỆU/THÁNG Được sự ủy quyền của trường phía Hàn Quốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo tuyển sinh đi Hàn Quốc vừa học vừa làm như sau: Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn: Nam, Nữ từ 18 – 25 tuổi đối với học sinh tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH Có trình độ tiếng Hàn sơ cấp...
Đọc tiếp
04 11.2016

3229
TUYỂN SINH ĐI ĐỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

TUYỂN SINH ĐI ĐỨC VỪA HỌC VỪA LÀM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI ĐỨC VỪA HỌC VỪA LÀM HỌC BỔNG 585Triệu – 765Triệu Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thông báo tuyển sinh đi Đức vừa học vừa  làm như sau: Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn: Nam, Nữ từ 18 – 30 tuổi đối với học sinh tốt nghiệp THPT Có trình độ tiếng Đức B1  (người chưa biết tiếng Đức sẽ được tổ chức đào...
Đọc tiếp

Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay