Kết quả xét tuyển Chương trình Hội trại Hán ngữ 2016 tại Trường ĐH Quảng Tây – Trung Quốc

Ngày đăng tin: 24/10/2016     1203 lượt xem

THÔNG BÁO

V/v Kết quả xét tuyển Chương trình Hội trại Hán ngữ 2016

tại Trường ĐH Quảng Tây – Trung Quốc

__________________

Căn cứ Thông báo số 25/TB-HTQT ngày 05/10/2016 về việc mời dự tuyển Chương trình Hội trại Hán ngữ 2016 tại Trường Đại học Quảng Tây – Trung Quốc, Ban Hợp tác quốc tế đã nhận được đăng ký dự tuyển của 47 sinh viên trong Học viện.

Sau khi xem xét hồ sơ (đơn trình bày nguyện vọng, kết quả học tập, kinh nghiệm hoạt động tập thể,…) và kiểm tra năng lực ngoại ngữ, Học viện lựa chọn được 24 sinh viên phù hợp các tiêu chuẩn để tham gia Chương trình (danh sách kèm theo).

Các sinh viên được lựa chọn tham gia Chương trình Hội trại Hán ngữ 2016 sẽ cập nhật thông tin hướng dẫn triển khai các thủ tục liên quan từ Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, tel: 0462617543, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Ban Hợp tác quốc tế đề nghị các khoa có sinh viên trúng tuyển và Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho việc tham dự hội nghị trên.

Trân trọng cảm ơn./


Đăng ký
Du học

Test

Đăng ký
học ngay